بوم تنهایی

بر این بوم، جز سراب نمی بینم

بوم تنهایی

بر این بوم، جز سراب نمی بینم


پاییز تب کرده ابری نمیخنده

رودی نمیخونه باغی که مأیوسه

وقتی نباشی تو وقتی ازم دوری

سهم من از بودن اندوه و افسوسه

همرنگ یک سایه رو بوم تنهایی

دنیا بدون عشق همرنگ کابوسه

ابری شده حالم از بغض تنهایی

این مرد آواره با گریه مانوسه

تاریکی محضه مهتاب پوسیده

خورشید هم بی تو محتاج فانوسه

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۴۵
امید هوشنگی